•  
  •     sporządzanie inwentaryzacji obiektów budowlanych,
  •     oznaczanie przedmiotu odrębnej własności lokali,
  •     doradztwo prawne i regulowanie stanów prawnych w zakresie nieruchomości,
  •     mapy do celów projektowych,
  •     wytyczenia budynków i budowli,
  •     inwentaryzacje powykonawcze,
  •     podziały, rozgraniczenia i wznowienia granic,
  •     obsługa inwestycji,
  •     sporządzanie dokumentacji do wydania decyzji o warunkach zabudowy,
  •     inne.