•     zarządzanie nieruchomościami prywatnymi i komercyjnymi,
  •     zarządzanie nieruchomością wspólną wspólnot mieszkaniowych,
  •     kompleksowa obsługa techniczna budynków,
  •     administrowanie nieruchomościami,
  •     obsługa księgowo-finansowa wspólnot,
  •     utrzymanie czystości i pielęgnacja obiektów zielonych,
  •     inne.