NIERUCHOMOŚCI

1. Odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, m.in. poprzez:
    - wytyczenie linii energetycznych, rurociągów, gazociągów, wodociągów,
    - postawienie budynku na cudzym gruncie,
    - przeprowadzenie drogi,
    - służebność przesyłu.
2. Pomoc prawna przy kupnie i sprzedaży nieruchomości:
    - reprezentowanie w negocjacjach,
    - przygotowanie i opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości.
3. Podziały nieruchomości:
    - zniesienie współwłasności,
    - ustalenie sposobu użytkowania,
    - wyodrębnianie lokali,
    - reprezentacja przed sądem.
4. Konflikty między współwłaścicielami:
    - sprawy związane z zarządem nieruchomością, rozliczeniem nakładów i zysków z nieruchomości,
    - reprezentacja przed sądem.
5. Kompleksowa obsługa właścicieli nieruchomości:
    - przygotowywanie i zawieranie umów z najemcami, dostawcami mediów, - prowadzenie spraw o eksmisję oraz o odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali.
6. Odzyskiwanie nieruchomości:
    - postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
    - wznowienie postępowania,
    - reprezentacja przed organami administracji i sądami.
7. Zasiedzenie.
8. Wspólnoty mieszkaniowe:

    - przygotowywanie umów,
    - zaskarżanie uchwał wspólnoty,
    - reprezentacja wspólnot i właścicieli lokali w sądzie.
9. Spółdzielnie mieszkaniowe - spory.
10. Księgi wieczyste:

    - prowadzenie postępowań o uregulowanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
    - uaktualnienie księgi wieczystej.
11. Wiele innych i nietypowych spraw dotyczących nieruchomości.

 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

1. Decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji:
    - reprezentacja przed organami administracyjnymi,
    - skargi do sądu administracyjnego, reprezentacja przed sądem.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
    - reprezentacja inwestora w procesie planistycznym,
    - zaskarżanie planów, w tym składanie skarg do sądu administracyjnego.
 3. Przekształcenie gruntów.
 4. Opłata adiacencka i planistyczna.

 

WINDYKACJA

1. Windykacja należności:
    - negocjacje z dłużnikami,
    - wezwania do zapłaty,
    - prowadzenie spraw przed sądem.
2. Prowadzenie spraw egzekucyjnych.